سند راهبردی

چشم انداز

ارزش آفرین، نوآور و پیشتاز در منطقه

ماموریت ها

سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین ارزش آفرین و فناورانه در عرصه سلامت با مشارکت داخلی و بین المللی
مدیریت بهینه سبد دارایی ها و سرمایه گذاری ها
تحقیق و توسعه و نوآوری در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی
ایجاد مزیت رقابتی پایدار در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و  بین المللی
توسعه، تولید و عرضه محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی

 

 

ارزش ها

رعایت حقوق مشتریان
اعتماد متقابل با کارکنان و سهامداران
حفاظت از محیط زیست
مسئولیت اجتماعی
پایبندی به سرمایه انسانی
شفافیت
تعهد به کیفیت محصولات
رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای

 

ادامه مطلب...
 

بیانیه ها

بیانیه سبک مدیریت

سبک مدیریت هلدینگ دارویی برکت مدیریت مشارکتی هوشمندانه جهادی می باشد. براین اساس اداره هلدینگ در چارچوب ضوابط مصوب با رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مبتنی بر کنترل و نظارت مستمر، تصمیم گیری مشارکتی، بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی یکپارچه، کار کارشناسی، تجربیات، سرعت، دقت، سلامت و شفافیت است.

بیانیه مزیت مادری

مجموعه گروه دارویی برکت به عنوان هلدینگ، با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد، تمام تلاش خود را بکار بسته و از طریق گسترش حمایت های قانونی، فنی و مالی، هم افزایی درون سازمانی و تامین زیرساخت های مورد نیاز، تعیین جهتگیریهای کلان، مدیریت و کنترل مستمر عملکرد، در راستای توسعه دانش و فناوری ها، با هدف خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی، مشارکت در ارتقای سلامت جامعه، به بهبود مستمر فرآیندها، بهینه سازی بازده شرکت ها و توسعه برند گروه و شرکت های تحت حمایت خود همت خواهد گماشت.

 

اهداف کلان

  ارتقای شاخصهای عملکردی مالی و اقتصادی
  افزایش سهم و ارتقای جایگاه شرکت در بازار سلامت کشور و منطقه با محوریت اقتصاد مقاومتی
  افزایش میزان سرمایهگذاری در ایجاد و توسعه فنآوریهای نوین و پیشرفته در عرصه دارو و پزشکی با عرصه سلامت
  ارتقای کیفیت و بازده سبد محصولات
  افزایش سهم در تحقیق و توسعه فناوریها و محصولات نوین عرصه سلامت
  ارتقاي همسويي فعاليتهاي اقتصادي با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
  افزايش رقابتپذيري شركتهاي تابعه
  ارتقای بهرهوری، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسوولیتپذيري اجتماعی
  ارتقای شاخصهای حاکمیت شرکتی
  ارتقای ارزش داراییهای فکری، «قابلیت و شایستگی»ها و «کیفیت زندگی» سرمايه انساني
  ایجاد و ارتقای هم افزایی در بین شرکت های تابعه
  انباشت دانش و ارزش آفرینی در عرصه سلامت

 

 

راهبردهای کلان

  توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی با بازدهی مطلوب
  تنوعبخشي به روشها، ابزارها و منابع تامين مالي داخلي و خارجي
  بهینه سازی سبد کسب و کارهای موجود
  توسعه تعاملات و ارتباطات  موثر داخلی و بینالمللی
  توسعه سرمایهگذاری فناورانه در حوزه های تجهیزات پزشکی، تولید مواد اولیه، فراوردههای دارویی های تک با مشارکت بخش خصوصی داخلی و بین المللی
  توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی با بازدهی مطلوب
  بهینه سازی سبد کسب و کارهای موجود
  توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای دانش بنیان و فناوريهای پیشرفته و تولید محصولات (کالا و خدمات)  با ارزش افزوده بالا با بازدهی مطلوب، قابل تأمین و ریسک قابل قبول
  اجرای استراتژی ها در چارچوب سياست های كلي اقتصاد مقاومتی

  ادامه مطلب...