هیات مدیره

مدیران

شرکت گروه دارویی برکت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های دارویی ایران، با سیاست های توسعه ای و ورود به عرصه های نوین دارویی جهان، همواره تلاش نموده است با جذب متخصصین کارامد و نخبگان علوم نوین و صنعت دارویی،در پیشبرد ماموریت و چشم انداز خود گام های موثری را برداشته و اقدامات اثربخشی را با استقرار سیستم های نوین مدیریتی در سازمان جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیت های منابع انسانی و گروه مدیران خود که بی تردید به عنوان با ارزش ترین سرمایه های هر مجموعه موفق تلقی می گردند ، به انجام رساند.

دکتر حمیدرضا جمشیدی/رئیس و عضو هیات مدیره

نصرالله فتحیان/نایب رییس هیات مدیره

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  می باشند. نیاز سنجی تحقیقاتی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و ارائه چندین مقاله و سخنرانی در کنگره های ملی از جمله جامعه جراحان کشور، نظام پرستاران کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران-مشهد و اصفهان بخش اندکی از سوابق پژوهشی ایشان می باشد. از سوابق اجرایی آقای نصراله فتحیان به طور مختصر می توان به مواردی چون : موسس و رییس هیات مدیره خیریه امدادگران عاشورا، موسس و رییس هیات امنای خیریه قدر علوی، موسس و رییس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت سلامت، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، رییس هیات مدیره شرکت شفا فارمد اشاره نمود.

دکتر اکبر برندگی / مدیر عامل گروه داوریی برکت

ا

دکتر حسن جلیلی/ عضو هیات مدیره

د.

دکتر سعید عباسی/ عضو هیات مدیره