تماس با ما

تماس با ما

 تهران - خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پ11

  مرکز تلفن: 5-88480161
دورنگار: 88480160
info@bpharmed.com
شماره تماس های بخش های مرتبط
دبیر خانه مستقیم 021-88480156

امور مالی

88480124-5
توسعه کسب و کار 88480140-1
شماره تماس شرکتهای تابعه
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید: