تماس با ما

تماس با ما

 تهران - خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پ11

  مرکز تلفن: 6-88480161 / دبیرخانه: 88480168
دورنگار: 88480160
info@bpharmed.com
شماره تماس های بخش های مرتبط
تحقیق و توسعه کسب و کار 88480141-2
امور مالی 88480131-3
واحد بازاریابی و روابط عمومی 88480129
شماره تماس شرکتهای تابعه
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید: