شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت مجری تولید واکسن پنتاوالان در طرح تحول سلامت بیشتر بدانید

موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

تاریخ مقاله: 1394/07/07  |  کد مقاله: 77

موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز www.pdartf.com  بعنوان پل ارتباطی پژوهشگران و فناوران با صنعت دارویی، با سهم شراکتی بین بخش خصوصی و دانشگاهی شکل گرفت. درسال 1392 با تغییر ترکیب سهامداری موسسه، همه سهم شراکتی شرکت سرمایه گذاری البرز به شرکت دارویی برکت منتقل شده و با انتقال بخشی از سهم شراکت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی و بقیه الله، و با حضور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعنوان یکی از سهامداران اصلی موسسه،  ترکیب کاملی را بوجود آورده است (در آینده نزدیک حداقل 4 دانشگاه دیگر بعنوان شرکای موسسه، ترکیب کاملی را ایجاد خواهد کرد) که بتواند دانش و فناوریهای دارویی آماده تجاری سازی را با حمایت منابع مالی دولتی و خصوصی به مرحله تجاری سازی برساند و بدین ترتیب نقش موثری را در توسعه فناوری منجر به محصول را در سطح کشور فراهم سازد.
از مزایا و فرصت های ناشی از راه اندازی موسسه:
-    ایجاد مزیت رقابتی در مجموعه دارویی برکت به منظور دسترسی به فناوران و فناوری های نوین و محصولات جدید در عرصه دارویی
-    حمایت از محققین، فناوران و شرکتهای دانش بنیان برای تبدیل دانش به فناوری و فناوری به محصول به منظور تقویت حضور فعال در بازارهای ایران و منطقه (صادرات دانش و فناوری و محصولات فناورانه)
-    استقرار فعالیتهای تحقیقاتی شرکت دارویی برکت در موسسه در راستای توسعه دانش و فناوری سلامت و افزایش هم افزایی علمی و تجاری در صنعت دارویی ایران
-    ساماندهی توسعه فناوریهای دارویی در مجموعه دارویی برکت
-    حمایت سازمان یافته از تجاری سازی دانش و انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن در مجموعه دارویی برکت
-    شبکه سازی گسترده بین مراکز رشد، مراکز تحقیقاتی، مراکر تحقیقات بالینی و مراکز صنعتی