شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت مجری تولید واکسن پنتاوالان در طرح تحول سلامت بیشتر بدانید

مدل جهت گیری کسب و کار شرکت گروه دارویی برکت

تاریخ مقاله: 1395/10/14  |  کد مقاله: 46

چشم‌انداز بلندمدت شرکت عبارت است از «شرکت سرآمد و پيشتاز در صنعت دارو همگام با مرزهاي دانش و فناوري‌هاي نوين در منطقه».

شرکت گروه دارویی برکت با توجه به چنين چشم‌اندازي، ارزش‌هاي محوري خود را تبيين نموده است. ارزش‌های شرکت بر پایه ارتقای کیفیت زندگی جامعه، افزایش دسترسی عادلانه به دارو و تجهیزات پزشکی و مسئولیت‌پذیر بودن نسبت به سرمایه‌گذاران، مشتریان و جامعه نهادینه شده است.

ارزش‌هاي محوري شرکت در چهار دسته صنعت سبز، کسب و کار، حقوق جامعه و سهامداران و سرمايه انساني تفکيک شده است. هر يک از اين دسته‌هاي اصلي دربردارنده تعدادي ارزش‌هاي زيرمجموعه است که بر چشم‌انداز و تمامي مأموريت‌هاي شرکت اثرگذار مي‌باشند.  که به صورت پيکان‌هايي ترسيم شده‌اند که از چشم‌انداز و مأموريت‌هاي شرکت عبور مي‌کنند.

در آخرين لايه شش مأموريت شرکت نهاده شده است که در اين شش مأموريت نيازها و اهداف اين شرکت سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن مدنظر قرار گرفته و در راستاي چشم‌انداز تنظيم شده است.
در دسته صنعت سبز، حفاظت از محيط زيست ارزش محوري و کليدي شرکت  گروه دارویی برکت مي‌باشد. دسته بعدي مسئوليت اجتماعي است که به چهار زيرمجموعه تقسيم مي‌گردد:

- تقويت اعتماد در جامعه پزشکي

-کمک به توسعه پايدار صنعت دارويي  ایران

- بهبود سلامت و کيفيت زندکي انسان‌ها با پيشگيري و درمان بيماري‌ها

- محروميت‌زدايي از جامعه با ايجاد دسترسي عادلانه به فراورده‌هاي دارويي

دسته سوم، ارزش‌هاي محوري در حوزه کسب و کار مي‌باشد. اين دسته نيز از چهار زيرمجموعه تشکيل شده است:

- بهره‌وري جامع در کسب و کار

- احترام به خواسته‌ها و رضايت مشتريان

- نوآوري در عرصه دارويي با تکيه بر آينده‌پژوهي و دانش‌محوري

- مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي در فعاليت‌هاي کاري


در نهايت برخي ارزش‌هاي محوري در حوزه سهامداران و کارکنان تعريف شده‌اند. اين ارزش‌ها عبارتند از:

- آسودگي خيال سهامداران از سودآوري مطمئن و مستمر

-  حفظ احترام و ايجاد اعتماد متقابل با کارکنان و سهامداران

-  شفاف بودن فعاليت‌ها و سياست‌هاي مؤسسه براي سهامداران و کارکنان

- بهبود کيفيت کاري کارکنان