شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت مجری تولید واکسن پنتاوالان در طرح تحول سلامت بیشتر بدانید

شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان

تاریخ مقاله: 1397/08/19  |  کد مقاله: 59

 

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (مادر تخصصی) باهدف سرمایه گذاری، توسعه و استفاده از فرصت‌های ملی و بین المللی در بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1386 تأسیس گردید. 

بالفعل ساختن ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و شناسایی و تجاری سازی ایده‌های نو در این حوزه ، طراحی مدل‌های تجاری و به کار گیری آنها در شرکت‌های تحت پوشش از عمده فعالیت‌های هلدینگ مبین ایران است .

این شرکت با سیاست ورود در عرصه های سرمایه‌گذاری های پر مخاطره و دانش بنیان و همچنین انجام سرمایه‌گذاری در پروژه ها یا واحدهایی که نیازمند حجم گسترده سرمایه بوده و ورود و حضور سهامداران خُرد در آنها مشکل است، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و پس از راه اندازی و بهره برداری و یا بهبود وضعیت واحدهای سرمایه پذیر با سیاست عدم ماندگاری، نسبت به واگذاری سهام و انتقال آنها به سهامداران خرد اقدام می نماید