شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت مجری تولید واکسن پنتاوالان در طرح تحول سلامت بیشتر بدانید

ساختار کلان و چارت سازمانی

تاریخ مقاله: 1394/07/11  |  کد مقاله: 47

نمودار سازماني شرکت در شکل زير نشان داده شده است. همان‌گونه که در نمودار مشاهده مي‌شود، اين شرکت داراي چهار معاونت تحقيق و توسعه کسب و کار، مالي و اقتصادي، اداري و پشتيباني و مديريت توسعه منابع انساني مي‌باشد. به علاوه، ساختار شرکت به صورت سلسله‌مراتبي مي‌باشد اما بنا بر ماهيت فعاليت‌هاي سازماني، اين ساختار ممکن است به حالت پروژه‌اي تغيير يابد.