شرکت گروه دارویی برکت
شرکت گروه دارویی برکت مجری تولید واکسن پنتاوالان در طرح تحول سلامت بیشتر بدانید

راهبردهای کلان

تاریخ مقاله: 1396/04/18  |  کد مقاله: 92

  توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی با بازدهی مطلوب
  تنوعبخشي به روشها، ابزارها و منابع تامين مالي داخلي و خارجي
  بهینه سازی سبد کسب و کارهای موجود
  توسعه تعاملات و ارتباطات  موثر داخلی و بینالمللی
  توسعه سرمایهگذاری فناورانه در حوزههای تجهیزات پزشکی، تولید مواد اولیه، فراوردههای دارویی هایتک با مشارکت بخش خصوصی داخلی و بینالمللی
  توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی با بازدهی مطلوب
  بهینه سازی سبد کسب و کارهای موجود
  توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای دانشبنیان و فناوريهای پیشرفته و تولید محصولات (کالا و خدمات)  با ارزش افزوده بالا با بازدهی مطلوب، قابل تأمین و ریسک قابل قبول
  اجراي استراتژي ها در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
  تقويت زيرساختهای عملياتي کسب و کارهای تابعه
  تقويت اعتبار اسمی و برند سازمانی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی
  چابك سازي و بهبود ساختار سازمانی و فرايندهاي كسب و كار
  توسعه نظامهای یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، نظارت و ارزیابی
  مدیریت ریسک، توسعه یکپارچگی و همافزایی بین واحدهای تابعه
  استقرار و پیادهسازی نظام جامع حاکمیت شرکتی
  بهينه سازي نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایههای انسانی

 

ارسال نظر
نظرات تایید شده: 0
*نام شما:

ایمیل شما (محرمانه)

شماره تلفن (محرمانه)

*پیام شما:
رتبه: بد خوب
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید: