برگزاری مراسم توجیهی واکسن پنتاوالان 3 آبان ماه93 جهت کارشناسان و مسئولین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

طرح جایگزینی واکسن پنتاوالان به جای واکسن سه گانه یکی از اقدامات مهم و مشترک شرکت دارویی برکت و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است که بدلیل مزایای قابل ذکر آن همچون تعداد دفعات تزریق کمتر ، اثر بخشی مناسب و مصونیت کودکان در مقابل دو بماری خطرناک دیگر همچون هپاتیت نوع ب و همچنین هموفیلوس آنفولانزا ب بسیار حائز اهمیت است. این برنامه توجیهی باحضور 200 نفر از  3 آبان ماه 93 از ساعت 10 لغایت 13 در محل سالن آمفی تاتر  با حضور تقریبی 200 نفر از کارشناسان و مسئولین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، با همکاری مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت معرفی و آشنایی هرچه بیشتر مراکز بهداشتی با واکسن پنج گانه ، مزایای آن نسبت به واکسن سه گانه و نحوه نگهداری و تجویز این واکسن برگزار شد.  این همایش با خیر مقدم جناب آقای دکتر نبوی ، معاون محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر آغاز گردید به توضیج اجمالی حول محور جایگزینی واکسن پنتاوالان به جای واکسن سه گانه  پرداخته شد . در این نشست به ترتیب جناب آقای دکتر سیاری، معاون محترم بهداشت، در خصوص «طرح تحول نظام سلامت و تاثیرات آن در حوزه بهداشت» و سرکار خانم رکسانا منصور قناعی ، فوق تخصص عفونی کودکان و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد «عفونت با هموفیلوس آنفولانزا از دیدگاه بالینی» سخنرانی نمودند. سپس جناب آقای دکتر پیرصالحی، مدیر محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر با عنوان سخنرانی «نظارت بر سلامت واکسن» در خصوص روند تایید داروها و بالاخص واکسن ها در این بخش توضیح داده و  بر کیفیت این محصول و نقش کلیدی شرکت دارویی برکت  تاکید نمودند.سپس دکتر تقویات مدیر عامل شرکت واکسن تک فارمد و مجری طرح واکسن پنتاوالان در خصوص اقدامات شرکت دارویی برکت در خصوص ورود محصول و انتقال تکنولوژی و موارد مربوط سخنانی را ایراد فرمودند.  امید است توفیق خدمت گذاری بیشتر به جامعه را داشته باشیم.